Certificatie

Metalimex is in het bezit van alle onderstaande certificaten. Zo bezit Metalimex het keurmerk van de MRF en is Metalimex ingeschreven bij de NIWO. Jaarlijks worden we getoetst, zodat we onze kwaliteit kunnen waarborgen.

Keurmerk Metaal Recycling Federatie

Het Keurmerk van de Metaal Recycling Federatie (MRF) is de erkenningsregeling voor de metaal recycling branche. Het keurmerk waarborgt kwaliteit in de praktische bedrijfsvoering van de metaalhandel. Zaken als arbo, veiligheid en milieu zijn hier belangrijke aspecten in. Wij worden jaarlijks getoetst door het MRF en blijven onze kwaliteit dus waarborgen om het keurmerk te behouden.

Registratie VIHB

Metalimex is ingeschreven bij de NIWO, Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie op de VIHB lijst. Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. VIHB staat voor Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar.

 

Keurmerk Metaal Recycling Federatie Metalimex